Om Marks Fastighets AB

Senast uppdaterad den 15 september 2020

Mark Fastighets AB (MFAB) är ett helägt kommunalt bolag. Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige och verkställande direktör är Mats Lilienberg.

Mark Fastighets AB är ett bolag med täta band till Marks Bostad AB. 
Det som skiljer dem åt är att Mark Fastighets AB fokuserar på fastigheter för industri och näringslivsverksamhet medan Marks Bostad AB har fastigheter för boende.

Kontakta oss

Telefon: 0320 21 70 11

Fax: 0320 100 91
Adress

Boråsvägen 40, 511 54 Kinna
Postadress

Marks kommun, 511 80 Kinna

Publicerad av: Marks kommun