Styrelse

Senast uppdaterad den 21 november 2016

Styrelsen i Marks Fastighets AB tillsätts av Marks kommuns fullmäktige. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter.

Styrelsens mandatperiod är fyra år. Nuvarande styrelse tillsattes 2015-05-11. I Troint Förtroendemannaregister kan du se vilka som sitter i styrelsen just nu. 

Publicerad av: Marks kommun