Styrelse

Senast uppdaterad den 3 januari 2018

Styrelsen i Marks Fastighets AB tillsätts av Marks kommuns fullmäktige.
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter.

Styrelsens mandatperiod är fyra år. Nuvarande styrelse tillsattes 2015-05-11. I Förtroendemannaregistret kan du se vilka som sitter i styrelsen just nu. 

Publicerad av: Marks kommun