Styrelse

Senast uppdaterad den 15 september 2020

Styrelsen i Marks Fastighets AB tillsätts av Marks kommuns fullmäktige.
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter.

Styrelsens mandatperiod är fyra år. I Förtroendemannaregistret kan du se vilka som sitter i styrelsen under nuvarande mandatperiod.

Publicerad av: Marks kommun