Spinnerskan i Mark AB

Bild från spinneri.

Senast uppdaterad den 11 februari 2022

Spinnerskan i Mark är en koncern som bildades i december 2006. Moderbolaget i koncernen Spinnerskan i Mark AB ska äga och förvalta aktier och andelar i helägda kommunala företag med verksamhet i Marks kommun.

Syftet är att samordna verksamheten i de kommunala bolagen, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Marks Energi AB.

Spinnerskan i Mark AB ägs till 100 procent av Marks kommun och äger samtliga aktier i de kommunala bolagen.

Publicerad av: Marks kommun