Kommundirektör

Senast uppdaterad den 11 februari 2022

Kommundirektören arbetar för att främja kommunens allmänna utveckling samt dess ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Lillemor Berglund Andreasson är kommundirektör i Marks kommun. Karin Hydén är biträdande kommundirektör.

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och chef för övriga förvaltningschefer. Kommundirektören ansvarar för kommunens verksamhet oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Kommundirektören ska även ägna särskild uppmärksamhet åt strategisk planering och viktiga policyfrågor.  

Därför är det viktigt att kommundirektören har en fot i den kommunala verksamheten och en i samhället utanför kommunorganisationen där hon utvecklar kommunens externa kontaktnät med näringsliv, organisationer och offentlig förvaltning på regional och nationell nivå.

Helhetssyn viktig

Utifrån en helhetssyn ska kommundirektören ge professionell sakkunskap och beslutsunderlag till kommunstyrelsen i arbetet att planera, leda, samordna och följa upp koncernens verksamheter. Kommundirektören har även ansvar för verkställigheten av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut och uppföljningen av dessa.

Till hjälp och stöd har kommundirektören en egen förvaltning, kommunledningskontoret, där hon är förvaltningschef. Även övriga förvaltningar ska biträda kommundirektören med de upplysningar och den utredningshjälp, som denne i rollen som kommunens ledande tjänsteman kan behöva.

Publicerad av: Marks kommun