Samhällsbyggnadsförvaltningen

bygglovsguiden

Senast uppdaterad den 3 november 2021

Här på Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med allt från bygglov till livsmedelskontroll.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra enheter: samhällsutvecklingsenheten, byggenheten, miljöenheten och näringslivskontoret.

  • Miljöenheten lyder under Miljönämnden. 
  • Byggenheten lyder under Plan- och byggnadsnämnden. 
  • Samhällsutvecklingsenheten lyder under Kommunstyrelsen och Plan- och byggnadsnämnden. 
  • Näringslivskontoret lyder under Kommunstyrelsen.

Här finns vi:

Samhällsutvecklingsenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Byggenheten
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56

Miljöenheten
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Näringslivskontoret
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Publicerad av: Marks kommun