Samhällsbyggnadsförvaltningen

bygglovsguiden

Senast uppdaterad den 11 januari 2019

Här på Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med allt från bygglov till livsmedelskontroll. Vår förvaltning är uppdelad i tre delar som styrs av var sin nämnd.

Bygg- och miljökontoret består av tre enheter: samhällsutvecklingsenheten, byggenheten och miljöenheten.

Samhällsutvecklingsenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00 vx

Byggenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56

Telefon: 0320 21 71 90

E-post: pbn@mark.se

Miljöenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: mhn@mark.se

Publicerad av: Marks kommun