Bygg- och miljökontoret

bygglovsguiden

Senast uppdaterad den 23 maj 2017

Här på Bygg- och miljökontoret arbetar vi med allt från bygglov till livsmedelskontroll. Vår förvaltning är uppdelad i två delar som styrs av var sin nämnd.

Bygg- och miljökontoret består av två enheter: byggenheten och miljöenheten.

Byggenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56

Telefon: 0320 21 71 90

E-post: pbn@mark.se

Miljöenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: mhn@mark.se

Publicerad av: Marks kommun