Samhällsbyggnadsförvaltningen

bygglovsguiden

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Här på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med allt från bygglov till livsmedelskontroll.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem enheter: samhällsutvecklingsenheten, byggenheten, miljöenheten,  förvaltningsgemensamt stöd och enheten för näringsliv, destination och hållbarhet.

  • Miljöenheten lyder under bygg- och miljönämnden. 
  • Byggenheten lyder under bygg- och miljönämnden. 
  • Samhällsutvecklingsenheten lyder under kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. 
  • Näringsliv, destination och hållbarhet lyder under kommunstyrelsen.
  • Förvaltningsgemensamt stöd lyder under kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.

Här finns vi:

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Publicerad av: Marks kommun