Bygg- och miljökontoret

bygglovsguiden

Senast uppdaterad den 20 januari 2017

Byggenheten på Bygg‐ och miljökontoret har stängt torsdagen den 26 januari. Den 27 januari finns vi på plats igen.

Här på Bygg- och miljökontoret arbetar vi med allt från bygglov till livsmedelskontroll. Vår förvaltning är uppdelad i två delar som styrs av var sin nämnd.

Bygg- och miljökontoret består av två enheter: byggenheten och miljöenheten.

Byggenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56

Telefon: 0320 21 71 90

E-post: pbn@mark.se

Miljöenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: mhn@mark.se

Publicerad av: Marks kommun