Samhällsbyggnadsförvaltningen

bygglovsguiden

Senast uppdaterad den 13 februari 2020

Här på Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med allt från bygglov till livsmedelskontroll. Vår förvaltning är uppdelad i tre delar som styrs av var sin nämnd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre enheter: samhällsutvecklingsenheten, byggenheten och miljöenheten.

• Miljöenheten lyder under Miljönämnden. 

• Byggenheten lyder under Plan- och byggnadsnämnden. 

• Samhällsutvecklingsenheten lyder under Kommunstyrelsen och Plan- och byggnadsnämnden. 

 

Samhällsutvecklingsenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00 vx

E-post: sue@mark.se

Byggenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56

Telefon: 0320 21 71 90

E-post: pbn@mark.se

Miljöenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: mhn@mark.se

Publicerad av: Marks kommun