Byggenheten

Senast uppdaterad den 19 oktober 2016

Bygg- och miljökontorets byggenhet ansvarar för att utföra plan- och byggnadsnämndens myndighetsutövning och rådgivning som detaljplaneläggning, bygglovgivning, strandskyddsdispenser, kartproduktion och uppgiftslämnande enligt lagen om lägenhetsregister.

Att säkerställa så att bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde bevaras, att stå för energiplaneringen i kommunen samt att ansvara för energirådgivning till kommunmedborgarna, är också områden som vilar på bygg- och miljökontorets byggenhet.

Det politiska ansvaret vilar på plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Publicerad av: Marks kommun