Byggenheten

Senast uppdaterad den 13 februari 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet ansvarar för att utföra plan- och byggnadsnämndens myndighetsutövning och rådgivning som detaljplaneläggning, bygglovgivning, strandskyddsdispenser, kartproduktion och uppgiftslämnande enligt lagen om lägenhetsregister.

Att säkerställa så att bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde bevaras, att stå för energiplaneringen i kommunen samt att ansvara för energirådgivning till kommunmedborgarna, är också områden som vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet.

Byggchef: Tony Bergsten

Publicerad av: Marks kommun