Kartgruppen

Senast uppdaterad den 19 september 2019

Kartgruppen består av mätningsingenjör Fadi Aburashid. Han ansvarar för kommunens primärkartor, nybyggnadskartor och husutsättningar.

Publicerad av: Marks kommun