Kartgruppen

Senast uppdaterad den 13 november 2015

Kartgruppen består av mätningsingenjör Lars Kjellgren. Han ansvarar för kommunens primärkartor, nybyggnadskartor och husutsättningar.

Publicerad av: Marks kommun