Plangruppen

Senast uppdaterad den 13 november 2015

Plangruppen arbetar främst med att upprätta och handlägga detaljplaner och detaljplaneprogram.

Gruppen är även delaktig i förvaltningsövergripande arbetsgrupper som hanterar bland annat; detaljplaner, vattenförsörjning samt förnyelse av Kinna centrum. Plangruppen består av Elena Eckhardt som är planarkitekt och Lena Bodén som är plantekniker. 

 

Publicerad av: Marks kommun