Miljöenheten

Senast uppdaterad den 13 oktober 2023

Bygg- och miljönämnden ansvarar för både rådgivning och kontroll inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturvård.

Genom inspektioner och provtagningar kontrolleras verksamheter i Mark. Detta berör industrier och andra verksamheter, privatpersoner, jordbruk, livsmedelsförsäljning och restauranger, anläggningar för vattenförsörjning och avloppsrening med mera.

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har fyra huvudarbetsområden:

  • Hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Miljöskydd
  • Naturvård

Det politiska ansvaret vilar på .Bygg- och miljönämnden - Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun