Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Miljöenheten

Senast uppdaterad den 15 mars 2021

Miljönämnden ansvarar för både rådgivning och kontroll inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturvård.

Genom inspektioner och provtagningar kontrolleras verksamheter i Mark. Detta berör industrier och andra verksamheter, privatpersoner, jordbruk, livsmedelsförsäljning och restauranger, anläggningar för vattenförsörjning och avloppsrening med mera.

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har fyra huvudarbetsområden:

  • Hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Miljöskydd
  • Naturvård

Det politiska ansvaret vilar på miljönämnden.

Publicerad av: Marks kommun