Hälsoskydd

Senast uppdaterad den 21 juni 2023

Hälsoskyddets huvudsyfte är att skydda kommuninvånarna från sådant som kan påverka hälsan.

Mycket av arbetet är förebyggande genom till exempel inspektioner eller ritningsgranskningar innan verksamheter startat.

Det förkommer även arbetsuppgifter som beror på klagomål eller av mer akut karaktär där hälsan redan skadats, till exempel på grund av buller eller utsläpp av avloppsvatten.

Boendemiljö

Upplever du besvär med t.ex. lukt, fukt, ventilation, buller i din bostad och misstänker att det är byggnaden du bor i som är orsaken till besvären ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Är det du själv som är fastighetsägare har du självklart ett eget ansvar att åtgärda problemen.

Kommer besvären från till exempel en industri, granne, väg eller liknande i närheten av bostaden ska du i första hand kontakta den fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren för den aktuella verksamheten och ställa klagomålet dit.

Hjälp att gå vidare

Får du som boende inte gehör för dina klagomål vare sig det gäller din hyresbostad eller kringliggande verksamheter kan du vända dig till miljöenheten.
Miljöinspektören utför då en första utredning och bedömer olägenhetens omfattning. För att miljöenheten ska kunna handlägga ärendet måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk. Det är hyresvärdens eller verksamhetsutövarens ansvar att visa för miljöenheten att dina besvär inte orsakas av problem i fastigheten.

För att lämna ett klagomål till miljöenheten finns det under fliken E-tjänster och blanketter ett blankettarkiv med blanketter för bland annat hälsoskydd som du kan fylla i digitalt eller skriva ut och sedan skicka in. 

Två olika blanketter

Det finns två olika blanketter, en för dig som bor i flerbostadshus och en för dig som bor i ett villa/radhus - länk till blanketterna finns även nedan på denna sida.

Vill du vara anonym finns det fortfarande möjlighet att lämna in klagomålet till miljöenheten. Det finns dock inga möjligheter att få en återkoppling om du vill vara anonym.

Publicerad av: Marks kommun