Livsmedel

Senast uppdaterad den 10 januari 2016

Livsmedelstillsynen går ut på att i förebyggande syfte kontrollera livsmedelsverksamheterna i Marks kommun så att konsumenterna ska kunna köpa säkra livsmedel.

Det är verksamhetsutövarnas uppgift och ansvar att se till att de livsmedel de säljer är säkra. Bygg- och miljökontorets miljöenhet utför inspektioner, revisioner och provtagningar, godkänner och registrerar livsmedelsverksamheter samt tillhandahåller information om livsmedelshantering.

Publicerad av: Marks kommun