Livsmedel

Senast uppdaterad den 12 april 2021

Livsmedelskontrollen går ut på att i förebyggande syfte kontrollera livsmedelsverksamheterna i Marks kommun så att konsumenterna ska kunna köpa säkra livsmedel.

Det är verksamhetsutövarnas uppgift och ansvar att se till att de livsmedel de säljer är säkra. Miljöenheten utför inspektioner, revisioner och provtagningar, godkänner och registrerar livsmedelsverksamheter samt tillhandahåller information om livsmedelshantering.

Publicerad av: Marks kommun