Miljöskydd

Senast uppdaterad den 10 januari 2016

Miljötillsynen omfattar alla verksamheter som påverkar omgivningen genom utsläpp till luft, mark eller vatten.

Bygg- och miljökontorets miljöenhet besöker verksamheterna för att kontrollera att lagar och förordningar följs. En annan viktig bit i tillsynsarbetet är att informera om förändringar i lagstiftningen samt om miljöfrågor i allmänhet.

 

Publicerad av: Marks kommun