Miljöskydd

Senast uppdaterad den 12 april 2021

Miljötillsynen omfattar alla verksamheter som påverkar omgivningen genom utsläpp till luft, mark eller vatten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet besöker verksamheterna för att kontrollera att lagar och förordningar följs. En annan viktig bit i tillsynsarbetet är att informera om förändringar i lagstiftningen samt om miljöfrågor i allmänhet.

 

Publicerad av: Marks kommun