Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Miljöskydd

Senast uppdaterad den 10 januari 2016

Miljötillsynen omfattar alla verksamheter som påverkar omgivningen genom utsläpp till luft, mark eller vatten.

Bygg- och miljökontorets miljöenhet besöker verksamheterna för att kontrollera att lagar och förordningar följs. En annan viktig bit i tillsynsarbetet är att informera om förändringar i lagstiftningen samt om miljöfrågor i allmänhet.

 

Publicerad av: Marks kommun