Naturvård

Senast uppdaterad den 12 april 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet är kommunens expert på naturvårdsfrågor och vi samlar in uppgifter om värdefulla områden och var det finns intressanta växter och djur.

Vi hjälper andra förvaltningar med naturvårdsbedömningar, till exempel vid bygglov och planer. Information och rådgivning är våra vanligaste arbetsmetoder men vi har också myndighetstillsyn över naturreservat och täkter.

Publicerad av: Marks kommun