Samhällsutvecklingsenheten

Senast uppdaterad den 11 januari 2019

Samhällsutvecklingsenheten ansvarar för den strategiska samhällsutvecklingen.

Det innebär översiktlig planering med ansvar för kollektivtrafik, infrastruktur, befolkningsstatistik och bredbandsutbyggnad. Det innebär också det strategiska arbetet med folkhälsoutveckling, tillgänglighetsanpassning och miljöstrategiskt arbete. Samhällsutvecklingsenheten ansvara även för mark och exploatering samt detaljplaneläggning.

 

Det politiska ansvaret vilar på kommunstyrelsen.

Publicerad av: Marks kommun