Samhällsutvecklingsenheten

Senast uppdaterad den 3 november 2021

Samhällsutvecklingsenheten ansvarar för den strategiska samhällsutvecklingen.

Det innebär översiktlig planering med ansvar för kollektivtrafik, infrastruktur, befolkningsstatistik och bredbandsutbyggnad. Det innebär också det strategiska arbetet med folkhälsoutveckling, tillgänglighetsanpassning och miljöstrategiskt arbete. Samhällsutvecklingsenheten ansvarar även för mark och exploatering samt detaljplaneläggning.

Detaljplanegruppen är även delaktig i förvaltningsövergripande arbetsgrupper som hanterar bland annat; detaljplaner, vattenförsörjning samt förnyelse av Kinna centrum. Plangruppen arbetar främst med att upprätta och handlägga detaljplaner och detaljplaneprogram.

Publicerad av: Marks kommun