Samhällsutvecklingsenheten

Senast uppdaterad den 13 februari 2020

Samhällsutvecklingsenheten ansvarar för den strategiska samhällsutvecklingen.

Det innebär översiktlig planering med ansvar för kollektivtrafik, infrastruktur, befolkningsstatistik och bredbandsutbyggnad. Det innebär också det strategiska arbetet med folkhälsoutveckling, tillgänglighetsanpassning och miljöstrategiskt arbete. Samhällsutvecklingsenheten ansvara även för mark och exploatering samt detaljplaneläggning.

Samhällsutvecklingschef: Victoria Bengtsson.

 

Publicerad av: Marks kommun