Välkommen till nya Samhällsbyggnadsförvaltningen!

Senast uppdaterad den 13 februari 2020

Bygg- och miljökontoret har förvandlats till Samhällsbyggnadsförvaltningen, med tre enheter istället för två som hittills.

Miljöenheten blir kvar som tidigare, medan Byggenheten delas upp i Byggenheten samt en ny Samhällsutvecklingsenhet. Förändringen gäller från och med 1 januari 2019.

Tydligare och enklare

Syftet är att skapa ökad tydlighet och göra det lättare för Markborna att nå fram och få svar på sina frågor. Strategiska frågor såsom miljöstrategiskt arbete, folkhälsofrågor och tillgänglighetsfrågor är nya viktiga delar inom den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planering av kollektivtrafik, infrastruktur, befolkningsstatistik och bredbandsutbyggnad är tillkommande viktiga delar från Kommunledningskontoret.

Till Samhällsutvecklingsenheten flyttas tre medarbetare från Kultur- och fritidsförvaltningen; två Folkhälsosamordnare och en Tillgänglighetssamordnare. Dessa medarbetare arbetar nu knutna till Kommunstyrelsen istället för till Kultur- och fritidsnämnden.

Den nya organisationen

Förändringen ger en tydligare organisation för ansvariga nämnder och tillhörande enheter med personal:
• Miljöenheten lyder under Miljönämnden. Miljöchef: Kennet Jonsson.
• Byggenheten lyder under Plan- och byggnadsnämnden. Byggchef: Tony Bergsten
• Samhällsutvecklingsenheten lyder under Kommunstyrelsen. Samhällsutvecklingschef: Victoria Bengtsson.

 

Publicerad av: Marks kommun