Kommunledningskontoret

Medborgarkontorets Peranders Götesson och Linda Blomster tar emot besökare.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 15 juli 2021

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen och verkställer dess beslut. Kontoret är indelat i sju enheter som alla lyder under kommundirektören.

Våra enheter är:

  • Ekonomi
  • HR
  • Kansli
  • Digitalisering
  • Kommunikation
  • Skydd- och säkerhet
  • Inköp

Det politiska ansvaret vilar på kommunstyrelsen.

Här finns vi

Kommunledningskontoret

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: ks@mark.se

Postlistor

Publiceras varje vecka och ligger kvar på webbplatsen fyra veckor. Önskar du ta del av en handling skicka e-post till ks@mark.se. Märk din förfrågan med "Begäran om allmän handling" samt vad du önskar ta del av.  

 

Postlista vecka 25.pdf

Postlista vecka 26.pdf

Postlista vecka 27.pdf

Postlista vecka 28.pdf

 

På grund av semester kommer postlista publiceras för vecka 29-31 samlat.

Publicerad av: Marks kommun