Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Kommunledningskontoret

Medborgarkontorets Peranders Götesson och Linda Blomster tar emot besökare.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 1 april 2021

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen och verkställer dess beslut. Kontoret är indelat i sju enheter som alla lyder under kommundirektören.

Våra enheter är:

  • Ekonomi
  • HR
  • Kansli
  • Digitalisering
  • Kommunikation
  • Skydd- och säkerhet
  • Inköp

Det politiska ansvaret vilar på kommunstyrelsen.

Här finns vi

Kommunledningskontoret

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: ks@mark.se

Postlistor

Publiceras varje vecka och ligger kvar på webbplatsen fyra veckor. Önskar du ta del av en handling skicka e-post till ks@mark.se. Märk din förfrågan med "Begäran om allmän handling" samt vad du önskar ta del av.  

 

Postlista vecka 8.pdf

Postlista vecka 9-10.pdf

Postlista vecka 11.pdf

Postlista vecka 12.pdf

 

På grund av tekniska problem kommer postlistan för vecka 13 försenas.

Publicerad av: Marks kommun