Kommunledningskontoret

Medborgarkontorets Peranders Götesson och Linda Blomster tar emot besökare.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 4 december 2019

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen och verkställer dess beslut. Kontoret är indelat i sju enheter som alla lyder under kommundirektören.

Våra enheter är:

  • Ekonomi
  • HR
  • Kansli
  • Digitalisering
  • Kommunikation och näringsliv
  • Skydd- och säkerhet
  • Upphandling

Det politiska ansvaret vilar på kommunstyrelsen.

Här finns vi

Kommunledningskontoret

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: ks@mark.se

 

Postlistor

Publiceras varje vecka och ligger kvar på webbplatsen en månad. Önskar du ta del av en handling skicka e-post på ks@mark.se. Märk din förfrågan med "Begäran om allmän handling" samt vad du önskar ta del av.  

Publicerad av: Marks kommun