Kommunledningskontoret

Medborgarkontorets Peranders Götesson och Linda Blomster tar emot besökare.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 20 oktober 2022

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen och verkställer dess beslut. Kontoret är indelat i sju enheter som alla lyder under kommundirektören.

Våra enheter är:

  • Ekonomi
  • HR
  • Kansli
  • Digitalisering
  • Kommunikation
  • Skydd- och säkerhet
  • Inköp

Det politiska ansvaret vilar på kommunstyrelsen.

Här finns vi

Kommunledningskontoret

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: ks@mark.se

 

Postlistor

Postlistorna har flyttats till en egen sida som heter postlistor Postlistor - Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun