Kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarkontorets Peranders Götesson och Linda Blomster tar emot besökare.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 13 mars 2023

Kommunstyrelsens förvaltning stödjer kommunstyrelsen och verkställer dess beslut. Kontoret är indelat i sju enheter som alla lyder under kommundirektören.

Våra enheter är:

 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Inköpsenheten
 • It- och digitaliseringsenheten
 • Kanslienheten
 • Kommunikationsenheten
 • Skydd- och säkerhetsenheten

Samt samhällsbyggnadsförvaltningen med enheterna

 • Delar av samhällsutvecklingsenheten, nämligen de team som arbetar med följande frågor:
  - översiktsplan inklusive strategiska frågor som gäller kollektivtrafik, infrastruktur och bredband
  - mark och exploatering
  - geografisk information
 • Enheten för näringsliv, destination och hållbarhet

Ekonomi

 • HR
 • Kansli
 • Digitalisering
 • Kommunikation
 • Skydd- och säkerhet
 • Inköp

Det politiska ansvaret vilar på kommunstyrelsen.

Här finns vi

Kommunstyrelsens förvaltning

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: ks@mark.se

 

Postlistor

Postlistorna har flyttats till en egen sida som heter postlistor Postlistor - Marks kommun

 

Publicerad av: Marks kommun