Tillförordnad förvaltningschef på socialförvaltningen

Senast uppdaterad den 28 november 2018

Talieh Ashjari börjar som tillförordnad socialchef den 30 november.

Sociolog och erfaren chef med goda kunskaper om integration och social hållbarhet​. Har som chef ​på Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvarat för ledning av frågor inom Social hållbarhet; mänskliga rättigheter, jämställdhet, våld i nära relationer, folkhälsa, Integration, samordning av brottsförebyggande insatser, urbanutveckling, hemlöshetsuppdragen, med mera.

Publicerad av: Marks kommun