Gata och park

Senast uppdaterad den 7 april 2021

Gata och park planerar och projekterar, utreder och sköter drift och underhåll av allmän plats där kommunen enligt detaljplan är huvudman. Allmän plats kan vara torg, gator, vägar, gång- cykel- och mopedvägar, lekplatser samt park- och naturområden.

Vi handlägger ärenden som gäller bidrag till enskild väghållning, PRH-tillstånd (parkering för rörelsehindrade), ger dispenser för tunga, breda och långa fordonstransporter, utfärdar kvistkort för att nämna något. Drift och underhåll av allmän plats kan vara att laga potthål, reparera gatubelysning, byte av trasiga vägskyltar samt snö- och halkbekämpa.

Publicerad av: Marks kommun