Dietist

Senast uppdaterad den 2 december 2016

Det är dietistens ansvar att informera och utbilda personalen inom måltidsverksamheten och inom vård, omsorg och skola om mat och näring.

Dietistens arbetsuppgifter består bland annat av att hålla koll på vilka rekommendationer som gäller för barn, ungdomar och äldre. Det gäller för det friska förskolebarnet, det allergiska barnet och den äldre med dålig aptit. För att matgästen ska få rätt mat krävs ett gott samarbete mellan omvårdnadspersonal, pedagogisk personal, anhöriga, föräldrar och kökspersonal.

Dietisten ingår i måltidsverksamhetens "Aptit-grupp" som planerar skolmenyerna inför varje termin.

Dietisten upprättar även rutiner för att underlätta att rätt mat serveras. Detta görs genom att:

  • utforma intyg för specialkost
  • anordna gemensamma utbildningstillfällen för köks- och vårdpersonal
  • utforma regler och rutiner inom mat och hälsa inom äldre- och handikappomsorgen

Dietisten arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet och är legitimerad. 

Publicerad av: Marks kommun