Dietist

Senast uppdaterad den 8 maj 2019

Det är dietistens ansvar att informera och utbilda personalen inom måltidsverksamheten om mat och näring.

Dietistens arbetsuppgifter består bland annat av att hålla koll på vilka rekommendationer som gäller för barn, ungdomar och äldre. För att matgästen ska få rätt mat krävs ett gott samarbete mellan omvårdnadspersonal, pedagogisk personal, anhöriga, föräldrar och kökspersonal.
 Dietisten ingår i måltidsverksamhetens "Aptitgrupp" som planerar skolmenyerna inför varje termin, utformar intyg för specialkost, anordnar gemensamma utbildningstillfällen för köks- och vårdpersonal samt utformar regler och rutiner inom mat och hälsa inom äldre- och handikappomsorgen.
 Dietisten arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet och är legitimerad.

Publicerad av: Marks kommun