Måltidsservice

Senast uppdaterad den 10 januari 2016

Måltidservice tillagar och serverar mat till förskolor, skolor och verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen.

Tillagning sker årets alla dagar. Vi lagar drygt 5000 luncher varje vardag. Maten lagas utefter Livsmedelsverkets rekommendationer med matgästens behov i fokus. När matgästen har behov av specialkost tillhandahålls detta. Det finns 47 kök, varav 19 är tillagningskök, 20 är mottagningskök och 8 är serveringskök.

Måltidsverksamheten har runt 100 medarbetare i köken. Alla som hanterar livsmedel inom måltidsservice har genomgått utbildning i livsmedelshygien för att säkerställa hög kvalitet. Verksamheten är uppdelad i sju enheter som leds av enhetscheferna.

I Kinnaström kan du nå ansvarig chef, verksamhetsutvecklare och legitimerad dietist.

Publicerad av: Marks kommun