Måltidsservice

Senast uppdaterad den 8 maj 2019

Måltidservice tillagar och serverar mat till förskolor, skolor och verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen.

Tillagning sker årets alla dagar. Vi lagar drygt 6000 luncher varje vardag. Maten lagas utefter Livsmedelsverkets rekommendationer med matgästens behov i fokus. När matgästen har behov av specialkost tillhandahålls detta. Det finns 47 kök, varav 26 är tillagningskök, 15 är mottagningskök och 6 är serveringskök.

Måltidsverksamheten har runt 100 medarbetare i köken. Alla som hanterar livsmedel inom måltidsservice har genomgått utbildning i livsmedelshygien samt specialkosthantering för att säkerställa hög kvalitet. Verksamheten är uppdelad i sex enheter som leds av enhetscheferna.

I Kinnaström kan du nå ansvarig chef, verksamhetsutvecklare och dietist.

Publicerad av: Marks kommun