Kostservice

Senast uppdaterad den 6 augusti 2021

Kostservice tillagar och serverar mat till förskolor, skolor och verksamheter inom äldreomsorgen.

Tillagning sker årets alla dagar. Maten lagas utefter Livsmedelsverkets rekommendationer med matgästens behov i fokus. När matgästen har behov av specialkost tillhandahålls detta. Det finns 44 kök i Marks kommun som är fördelade på tillagningskök, mottagningskök och serveringskök.

Vår måltidspersonal genomgår regelbundet utbildning i livsmedelshygien och specialkosthantering för att säkerställa hög kvalitet.

Verksamheten är uppdelad i fyra enheter som leds av respektive enhetschef. I Kinnaström kan du nå ledningsgruppen för kostservice. 

Dietist

Dietist är anställd av kostverksamheten. Dietisten arbetar bland annat med att utbilda personal inom mat och näring och är en resurs för att säkerställa att måltiderna följer gällande näringsrekommendationer för barn, ungdomar och äldre.
Dietisten deltar i menyplanering, stöttar i frågor kring specialkost, anordnar gemensamma utbildningstillfällen för köks- och vårdpersonal samt utformar riktlinjer och rutiner inom mat och hälsa. Dietisten arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet och är legitimerad.

Publicerad av: Marks kommun