Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Måltidsservice

Senast uppdaterad den 8 maj 2019

Måltidservice tillagar och serverar mat till förskolor, skolor och verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen.

Tillagning sker årets alla dagar. Vi lagar drygt 6000 luncher varje vardag. Maten lagas utefter Livsmedelsverkets rekommendationer med matgästens behov i fokus. När matgästen har behov av specialkost tillhandahålls detta. Det finns 47 kök, varav 26 är tillagningskök, 15 är mottagningskök och 6 är serveringskök.

Måltidsverksamheten har runt 100 medarbetare i köken. Alla som hanterar livsmedel inom måltidsservice har genomgått utbildning i livsmedelshygien samt specialkosthantering för att säkerställa hög kvalitet. Verksamheten är uppdelad i sex enheter som leds av enhetscheferna.

I Kinnaström kan du nå ansvarig chef, verksamhetsutvecklare och dietist.

Publicerad av: Marks kommun