Städservice

Senast uppdaterad den 8 maj 2019

Städservice utför städning i kommunens skolor, förskolor, förvaltningsbyggnader, allmänna ytor på några servicehus samt i flera mindre lokaler. Städning sker mestadels dagtid, måndag till fredag. Fönsterputsning av kommunens lokaler utförs av extern entreprenör.

Städservice städar i cirka 90 kommunala lokaler, vilket innebär en städyta på 146 000 kvadratmeter per dag. Verksamheten har under många år utvecklats till att utföras med moderna metoder, kem, maskinell utrustning och ergonomiska arbetsredskap.

Vi arbetar med att certifiera våra cirka 90 städare. Certifieringen omfattar bland annat golvmaterial, kemiska produkter, ergonomi, städmetoder, arbetsplanering och kundrelationer. Efter utbildningen får städarna genomgå ett prov och blir därefter certifierade.

Städservice har tagit fram riktlinjer för hur städningen ska utföras. Städplanen bidrar till att städningen i de kommunala lokalerna håller en god kvalité.

Verksamheten är uppdelad i två enheter som leds av enhetschefer. I Kinnaström kan du nå ansvariga chefer och verksamhetsutvecklare. 

Publicerad av: Marks kommun