Städservice

Senast uppdaterad den 10 januari 2016

Städservice utför städning i kommunens skolor, förskolor, förvaltningsbyggnader, allmänna ytor på några servicehus samt i flera mindre lokaler. Städning sker mestadels dagtid måndag till fredag. Fönsterputsning av kommunens lokaler utförs av extern entreprenör.

Städservice städar i cirka 80 kommunala lokaler, vilket innebär en städyta på 125 000 kvadratmeter per dag. Verksamheten har under många år utvecklats till att utföras med moderna metoder, kem, maskinell utrustning och ergonomiska arbetsredskap.

Vi arbetar med att certifiera våra cirka 90 städare. Certifieringen omfattar bland annat golvmaterial, kemiska produkter, ergonomi, städmetoder, arbetsplanering och kundrelationer. Efter utbildningen får städarna genomgå ett prov och blir därefter certifierade.

Städservice har under 2011 tagit fram riktlinjer för hur städning ska utföras. Städplanen bidrar till att städningen i de kommunala lokalerna håller en hög kvalité.

Verksamheten är uppdelad i sex enheter som leds av enhetschefer. I Kinnaström kan du nå ansvariga chefer och verksamhetsutvecklare. 

Publicerad av: Marks kommun