Ledning

Senast uppdaterad den 10 januari 2016

Teknik- och serviceförvaltningens ledning består av förvaltningschef med ledningsgrupp och ledningsfunktion.

I ledningsgruppen ingår förvaltningschef och sektorcheferna (enhetschefer), som ansvarar för förvaltningens verksamheter. Ledningsfunktionen består av personalutvecklare, nämndsekreterare, förvaltningsekonom och controller samt processutvecklare med specialkompetenser och uppgift att stödja verksamhetsansvariga och utvecklingen inom hela förvaltningen.

Förvaltningens ledning - ledningsgrupp och ledningsfunktion - arbetar därmed i minst fyra dimensioner enligt:

  • Utåt - vi utvecklar verktyg/metoder och förhållningssätt för att öka förtroendet för och kunskapen om våra verksamheter hos såväl brukare, medborgare som näringsliv.
  • Neråt - vi utvecklar verktyg/metoder för verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling och organisationsutveckling och en hälsosam arbetsmiljö.
  • Inåt - vi utvecklar oss inom organisations- och ledarskapsfrågor samt hur att stödja verksamhetsansvariga chefer och varandra.
  • Uppåt - vi utvecklar "den gyllene zonen", gränsen mellan politikers ansvar för VAD och förvaltningens ansvar för HUR. Genom att utgå ifrån att "vi är varandras framgång" ökar förtroendet, gränsdragningen blir lättare och förutsättningarna för en hög effektivitet ökar.

Publicerad av: Marks kommun