Lokalförsörjning

Senast uppdaterad den 10 januari 2023

Lokalförsörjningen förvaltar fastigheter för kommunens egna verksamheter. De flesta fastigheterna äger kommunen men vi hyr även in lokaler från Marks Bostads AB och andra fastighetsägare. Vi ansvarar för kommunens nybyggnation av fastigheter.

Totalt sköter Lokalförsörjningen om cirka 200.000 kvadratmeter vilket motsvarar nästan 6 kvadratmeter per kommuninvånare. Det handlar bland annat om om förskolor, skolor, äldreboende, idrottshallar, idrottsplatser, räddningstjänstens lokaler och parkeringshus.

Vad gör vi?

  • Vi ser till att lokalen har rätt temperatur, fungerande ventilation och rätt  belysning, arbetar med  förbättrad energiförbrukning, förebyggande kontroller för att se till att  våra lokaler är säkra samt utför underhåll och reparationer.
  • Vi klipper gräs på våra fastigheter, målar om, ser till att våra lekplatser fungerar, byter ut eller reparerar det som är trasigt och ser till att föreningar och kommuninvånare kan nyttja idrottsanläggningar och andra fritidsanläggningar.

Vi är 40 medarbetare som dagligen arbetar med vårt mål att se till att kommunen har trygga, trivsamma och tillgängliga lokaler anpassade för den verksamhet som bedrivs. 

Strategiska frågor

  • Planera och upphandla drift, skötsel och underhållsarbeten på det egna    fastighetsbeståndet.
  • Planera, administrera, upphandla och genomföra beslutade investeringar och större underhållsarbeten.
  • Förhandla och skriva avtal med hyresvärdar för våra hyrda lokaler.
  • Lokalplanering – analys av hur vi bäst använder våra lokaler för kommunens behov. 

Publicerad av: Marks kommun