Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

VA och avfall

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Verksamheten VA och avfall ska leverera ett hälsosamt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten så att samhällets miljöbelastning minimeras.

Verksamheten ansvarar också för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens dricksvatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem.

VA och avfall ska även erbjuda ett insamlingssystem för hushållsavfall och slam så att samhällets miljöbelastning minimeras.

Publicerad av: Marks kommun