Verksamhetsservice

Senast uppdaterad den 14 juli 2022

Verksamheten verksamhetsservice svarar för den administrativa delen av Marks kommuns interna service. Vi jobbar med löner, pensioner, reception, telefonister, elektronisk handel och ekonomiadministration. Tillsammans är vi 31 medarbetare.

Inom vår verksamhet sker förändring och utveckling som ofta är grundad på ändrade förutsättningar hos våra kunder men lika ofta genom att vi själva utvecklar våra processer och vårt arbetssätt. Det ser vi som en förutsättning för att vi ska vara en professionell, stödjande och viktig del av Marks kommun.

Lön- och ekonomiservice

Lön- och ekonomiservice sköter administration av lön och redovisning i kommunen. Här betalas 65.000 leverantörsfakturor per år och här görs även stora utskick av fakturor till kommunens invånare. Du kan få din faktura elektroniskt från Marks kommun och leverantörer kan skicka sina fakturor elektroniskt till oss.

Lönefunktionen ser varje månad till att kommunens anställda får rätt lön i rätt tid. I snitt skickar vi ut 4.000 lönebesked varje månad. I vårt arbete ingår också att administrera pensioner och arbetsmarknadsförsäkringar som varje anställd har rätt till enligt kollektivavtal.

Det systemstöd som behövs i redovisningen och lönehanteringen förvaltas av oss på lön- och ekonomiservice. Vi ser till att ekonomisystem och personalsystem underhålls och utvecklas och hjälper övriga anställda i kommunen att använda systemen på bästa sätt.

Serviceenheten

I vår enhet finns kontaktcenter samt samt felanmälan. Det är till oss du kommer när du ringer 0320 21 70 00. Inom enheten hanteras också kommunens bilar. 

Publicerad av: Marks kommun