Följ politiken på Anslagstavlan

Senast uppdaterad den 10 januari 2022

Du kan ta del av de ärenden som behandlas vid mötet via Anslagstavlan här på kommunens webbplats – men här finns även mycket mer.

På Anslagstavlan hittar du bland annat kommunala beslut för både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Här finns också information om kommande sammanträden och kungörelser samt information från kommunalförbund och samordningsförbund, liksom information om hur du överklagar beslut.

Hitta snabbt

Länken till Anslagstavlan hittar du på startsidan här på mark.se.

Här nedan finns några snabblänkar till Anslagstavlans innehåll.

Publicerad av: Marks kommun