Till röstmottagare

Senast uppdaterad den 11 maj 2022

Den information som publiceras här vänder sig till dig som ska tjänstgöra som röstmottagare i valet 2022. Informationen ligger tillgänglig för vem som helst men går inte klicka sig fram till.

 

Utbildningsplan

Alla som ska tjänstgöra som röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning.

Alla utbildningar sker i kommunhuset, Örestensrummet kl. 18.00 - 21.00. 

Vi bjuder på kaffe, dricka och smörgås.

Det bästa är om alla i valdistriktet utbildas vid samma tillfälle. Men kan du inte den planerade dagen, anmäl detta till valkansliet, se nedan för kontaktuppgifter.

Den 7 juni ändrat datum, tid kl. 16.30

 

Publicerad av: Marks kommun