Kommunfullmäktige sammanträder

Senast uppdaterad den 1 juni 2021

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling.

I kommunfullmäktige tas beslut i alla stora, övergripande frågor som rör Marks kommun och oss som bor här i kommunen. Det som bestäms i fullmäktige kan inte ändras av någon annan instans i kommunen.

Nästa sammanträde  är den 17 juni kl 16.00 

Några av de ärenden som kommer att behandlas är:

  • Resovisning av medborgarförslag och motioner
  • Aprilrapport 2021 för Marks kommun
  • Svar på enkel fråga

Plats: Mötet sker digitalt.

Offentliga sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten får komma och lyssna, men bara ledamöterna och ersättarna har rätt att yttra sig.

Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet som består av ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C), vice ordförande Rolf Skarin (M) och 2:e vice ordförande AnnSofi Turesson (S). I förtroendemannaregistret kan du se vilka ledamöter som ingår i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med undantag av juli. Sammanträdenas tid, plats och ärendelista annonseras i Markbladet, här på webbplatsen och på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns här på webbplatsen och vill du ha anslagen utskrivna är du välkommen till Medborgarkontoret i kommunhuset, Boråsvägen 40 i Kinna, så hjälper vi dig. 

Se kommunfullmäktiges sammanträden live

Du kan se livesändningarna genom att klicka här eller gå till sidan "Livesändning från kommunfullmäktige" i menyerna till vänster. 

Publicerad av: Marks kommun