Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium: 2:e vice ordförande Elise Benjaminsson (M),ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C) och vice ordförande Gunnar Nilsson (S).

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 17 maj 2017

Välkomna på nästa sammanträde den 18 maj! Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Här tas beslut i alla stora, övergripande frågor som rör Marks kommun och oss som bor här i kommunen. Det som bestäms i fullmäktige kan inte ändras av någon annan instans i kommunen.

Nästa sammanträde: 18 maj

Sammanträdet äger rum torsdagen den 18 maj klockan 18.00. 

Plats: Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

 

Offentliga sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten får komma och lyssna, men bara ledamöterna och ersättarna har rätt att yttra sig.

Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet som består av ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C), vice ordförande Gunnar Nilsson (S) och 2:e vice ordförande Elise Benjaminsson (M). I förtroendemannaregistret Troint kan du se vilka ledamöter som ingår i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med undantag av juli. Sammanträdenas tid, plats och ärendelista annonseras i Markbladet, på mark.se och på kommunens officiella anslagstavla i receptionen i kommunhuset. 

Du kan lyssna på utsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden här på hemsidan. Du kan lyssna både live och på tidigare utsändningar. 

Publicerad av: Marks kommun