Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Kommunfullmäktige sammanträder

Senast uppdaterad den 26 mars 2021

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling.

I kommunfullmäktige tas beslut i alla stora, övergripande frågor som rör Marks kommun och oss som bor här i kommunen. Det som bestäms i fullmäktige kan inte ändras av någon annan instans i kommunen.

Nästa sammanträde  är den 22 april kl 13.30, mötet sker digitalt.

Plats: Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal

Offentliga sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten får komma och lyssna, men bara ledamöterna och ersättarna har rätt att yttra sig.

Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet som består av ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C), vice ordförande Rolf Skarin (M) och 2:e vice ordförande AnnSofi Turesson (S). I förtroendemannaregistret kan du se vilka ledamöter som ingår i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med undantag av juli. Sammanträdenas tid, plats och ärendelista annonseras i Markbladet, här på webbplatsen och på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns här på webbplatsen och vill du ha anslagen utskrivna är du välkommen till Medborgarkontoret i kommunhuset, Boråsvägen 40 i Kinna, så hjälper vi dig. 

Se kommunfullmäktiges sammanträden live

Du kan se livesändningarna genom att klicka här eller gå till sidan "Livesändning från kommunfullmäktige" i menyerna till vänster. 

Publicerad av: Marks kommun