Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktiges presidium: 2:e vice ordförande Elise Benjaminsson (M),ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C) och vice ordförande Gunnar Nilsson (S).

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 november 2017

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Välkommen på nästa sammanträde den 18 december klockan 16.00 i Assbergssalen, Kunskapens Hus, Skene.

I kommunfullmäktige tas beslut i alla stora, övergripande frågor som rör Marks kommun och oss som bor här i kommunen. Det som bestäms i fullmäktige kan inte ändras av någon annan instans i kommunen.

Nästa sammanträde: 18 december klockan 16.00

Sammanträdet äger rum klockan 16.00
Plats: Assbergssalen, Kunskapens Hus, Skene
Vid sammanträdet den 18/12 sker ingen webbsändning då utrustning för detta inte finns tillgängligt i lokalen.

Offentliga sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten får komma och lyssna, men bara ledamöterna och ersättarna har rätt att yttra sig.

Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet som består av ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C), vice ordförande Gunnar Nilsson (S) och 2:e vice ordförande Elise Benjaminsson (M). I förtroendemannaregistret Troint kan du se vilka ledamöter som ingår i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med undantag av juli. Sammanträdenas tid, plats och ärendelista annonseras i Markbladet, på mark.se och på kommunens officiella anslagstavla i receptionen i kommunhuset. 

Lyssna på distans

Du kan lyssna på utsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden här på hemsidan. Du kan lyssna både live och på tidigare utsändningar. I de fall då det är en paus i sammanträdet delas sändningen upp i två delar.

Publicerad av: Marks kommun