Kommunfullmäktige sammanträder

Senast uppdaterad den 19 augusti 2019

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling.

I kommunfullmäktige tas beslut i alla stora, övergripande frågor som rör Marks kommun och oss som bor här i kommunen. Det som bestäms i fullmäktige kan inte ändras av någon annan instans i kommunen.

Nästa ordinarie sammanträde: 26 september 2018 klockan 18.00.

Plats: Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal

Offentliga sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten får komma och lyssna, men bara ledamöterna och ersättarna har rätt att yttra sig.

Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet som består av ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C), vice ordförande Rolf Skarin (M) och 2:e vice ordförande AnnSofi Turesson (S). I förtroendemannaregistret kan du se vilka ledamöter som ingår i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med undantag av juli. Sammanträdenas tid, plats och ärendelista annonseras i Markbladet, här på hemsidan och på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns här på hemsidan, vill du ha anslagen utskrivna är du välkommen till Medborgarkontoret i kommunhuset, Boråsvägen 40 i Kinna, så hjälper vi dig. 

Lyssna på distans

Du kan lyssna på utsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden här på hemsidan. Just nu har vi inte möjlighet att erbjuda livesändning men sammanträdena spelas in så att du kan lyssna i efterhand. Vid paus i sammanträdet delas sändningen upp i flera delar.

Publicerad av: Marks kommun