Livesändning av Kommunfullmäktige

Senast uppdaterad den 20 november 2023

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. De äger oftast rum i Rydal, på museet. Kan du inte besöka mötet, så kan du lyssna och se möten live på denna sida.

Livesändning

Här kan du se kommunfullmäktiges möte live genom att klicka på länken som publiceras här i anslutning till sammanträdet. Kommunfulmäktiges sammanträde den 14 december sänds inte ut och spelas inte in. Men du är välkommen att närvara vid mötet som äger rum i Assbergsalen på Marks gymnasium. Det börjar klockan 16.00. 

 

Tidigare sändningar från kommunfullmäktige 

Här kan du se alla sändningar från kommunfullmäktige. Alla datum för mötena under året ligger inne, och kommer att fyllas på med länk allteftersom de genomförs. Planeringen är preliminär, så se till att du håller dig uppdaterad om förändringar. Notera att för 2023 börjar mötena 18.00, om inte annat anges.

2023

Genom att klicka här kan du se mötet den 16 november

Genom att klicka här kan du se mötet den 19 oktober

Genom att klicka här kan du se mötet från 26 januari

Genom att klicka här kan du se mötet från 23 februari

Genom att klicka här kan du se mötet den 23 mars

Genom att klicka här kan du se mötet den 20 april

Genom att klicka här kan du se mötet den 25 maj

Genom att klicka här kan du se mötet den 15 juni

Genom att klicka här kan du se mötet den 21 september

 

2022

Genom att klicka här kan du se mötet från 27 januari

Genom att klicka här kan du se mötet från 24 februari

Genom att klicka här kan du se mötet från 24 mars

Genom att klicka här kan du se mötet från 21 april (start 13.30)

Genom att klicka här kan du se mötet från 19 maj

Genom att klicka här kan du se mötet från 16 juni

Genom att klicka här kan du se mötet från 22 september

Genom att klicka här kan du se mötet från 20 oktober

Genom att klicka här kan du se mötet från 27 oktober

Genom att klicka här kan du se mötet från 17 november

Genom att klicka här kan du se mötet från14 december  

Genom att klicka här kan du se mötet från15 december 

 

2021

Genom att klicka här kan du se mötet från 25 februari.

Genom att klicka här kan du se mötet från 4 mars.

Genom att klicka här kan du se mötet från 25 mars.

Genom att klicka här kan du se mötet från 22 april. 

Genom att klicka här kan du se mötet från 27 maj.  

Genom att klicka här kan du se mötet från 17 juni

Genom att klicka här kan du se mötet från 23 september

Genom att klicka här kan du se mötet från 21 oktober 

Genom att klicka här kan du se mötet från 18 november 

Genom att klicka här kan du se mötet från 16 december 

2020

Genom att klicka här kan du se mötet den 30 januari.

Genom att klicka här kan du se mötet den 27 februari.

Genom att klicka här kan du se mötet den 26 mars.

Genom att klicka här kan du se mötet den 23 april.

Genom att klicka här kan du se mötet den 28 maj.

Genom att klicka här kan du se mötet från mötet den 17 juni.

Genom att klicka här för att se mötet den 24 september.

Genom att klicka här kan du se mötet  från den 22 oktober.

Genom att klicka här kan du se mötet från 19 november.

Genom att klicka här kan du se mötet från 26 november. 

Genom att klicka här kan du se mötet från 17 december.

2019

Genom att klicka här kan du se mötet från den 25 april.

Genom att klicka här kan du se mötet från den 28 maj.

Genom att klicka här kan du se mötet den 19 juni  

Genom att klicka här kan du se mötet den 26 september

Genom att klicka här kan du se mötet den 24 oktober

Genom att klicka här kan du se mötet den 21 november.

Genom att klicka här kan du se mötet den 26 november.

Genom att klicka här kan du se mötet den 19 december.

 

Möten som ägt rum tidigare än april 2019 kan du se på Mark kommuns kanal på Youtube.

Hitta till fullmäktige

Kommunfullmäktige håller nästan alltid sina möten i Abbotssalen i Rydals museum. Rydal ligger 6 km norr om Kinna i Marks kommun. Museet ligger mitt i samhället, vid genomfartsleden. Gratis parkering.

Besöksadress

Boråsvägen 237, Gamla fabriken, Rydal

Publicerad av: Marks kommun