Revisionsrapporter

Senast uppdaterad den 11 mars 2024

Revisorerna har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Resultatet av granskningen presenteras i olika rapporter som du kan ta del av.

Äldre rapporter

Om du vill få tag på äldre revisionsrapporter så ska du kontakta kommunens diarium. Telefon 0320 21 70 00 eller mejl, markskommun@mark.se

Publicerad av: Marks kommun