Revisionsrapporter

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

Revisorerna har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Resultatet av granskningen presenteras i olika rapporter som du kan ta del av.

Äldre rapporter

Om du vill få tag på äldre revisionsrapporter så ska du kontakta kommunens diarium. Telefon 0320 21 70 70 eller 0320 21 70 18.

Publicerad av: Marks kommun