Äldreomsorgsnämnden

Senast uppdaterad den 16 februari 2018

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg och vård av äldre genom äldreboenden, hemtjänst och motsvarande verksamhet.

Ordföranden i äldreomsorgsnämnden är Ulla-Maj Persson (C) och vice ordföranden är Ulf Dahlberg (S).

Nämnden består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Äldreomsorgsnämnden beslut genomförs av socialförvaltningen.

Publicerad av: Marks kommun