Äldreomsorgsnämnden

Senast uppdaterad den 8 januari 2019

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg och vård av äldre genom äldreboenden, hemtjänst och motsvarande verksamhet.

Ordföranden i äldreomsorgsnämnden är Ulla-Maj Persson (C) och vice ordföranden är Martin Arnell (KD).

Nämnden består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Äldreomsorgsnämnden beslut genomförs av socialförvaltningen.

Publicerad av: Marks kommun