Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Äldreomsorgsnämnden

Senast uppdaterad den 26 mars 2021

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg och vård av äldre genom äldreboenden, hemtjänst och motsvarande verksamhet.
Äldreomsorgsnämnden har beslutat den 2 januari 2019 att införa ett arbetsutskott, se protokollet.

Ordföranden i äldreomsorgsnämnden är Ulla-Maj Persson (C) och vice ordföranden är Martin Arnell (KD).

Nämnden består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Äldreomsorgsnämnden beslut genomförs av socialförvaltningen.

Publicerad av: Marks kommun