Bygg- och miljönämnden

Senast uppdaterad den 4 december 2023

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens prövnings- och tillsynsuppgifter inom:

  • plan- och byggnadsområdet med undantag av översiktsplaner.
  • miljö- och hälsoskyddsområdet
  • livsmedelskontroll
  • naturvårdsområdet
  • alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel

Publicerad av: Marks kommun