Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Kommunstyrelsen

Senast uppdaterad den 14 april 2021

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver och att ta ansvar för kommunens ekonomi.
Det är kommunstyrelsen som lägger förslag till budget för nästkommande budgetår och leder budgetarbetet.

Nästa möte är den 14 april klockan 09:45. Sammanträdet sker digitalt och kan följas via webbsändning. 
Länk till webbsändning 

Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som fullmäktige ska besluta om, förutom valärenden. Den har också övergripande ansvar för att besluten verkställs. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering.

Antalet förtroendevalda och deras position i kommunstyrelsen avgörs av hur många mandat respektive parti har fått i kommunfullmäktige, vilket avgörs i kommunalvalet. Alltså är det vi kommunmedborgare som indirekt beslutar om kommunstyrelsens sammansättning.

De leder kommunstyrelsen

Ordföranden i kommunstyrelsen heter Jessica Rodén (S) och vice ordföranden Tomas Johansson (M). Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för åhörare.

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med styrning, ledning och övergripande frågor inom områden som kollektivtrafik, översiktsplanering, information, säkert, personal och ekonomi. Det är  kommunledningskontoret som genomför kommunstyrelsens beslut.

Publicerad av: Marks kommun