Kommunstyrelsen

Senast uppdaterad den 24 mars 2022

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 30 mars kl. 08.30.
Mötet hålls i Örestensrummet, Kinna och är öppet för allmänheten från cirka kl. 10.25.

Digitala sammanträden och webbsändning

Kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari klockan 08.30 hålls digitalt på grund av smittorisken gällande covid-19. Möten kan följas hemifrån via denna länk: Webbsändning kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver och att ta ansvar för kommunens ekonomi. Det är kommunstyrelsen som lägger förslag till budget för nästkommande budgetår och leder budgetarbetet.

Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som fullmäktige ska besluta om, förutom valärenden. Den har också övergripande ansvar för att besluten verkställs. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering.

Antalet förtroendevalda och deras position i kommunstyrelsen avgörs av hur många mandat respektive parti har fått i kommunfullmäktige, vilket avgörs i kommunalvalet. Alltså är det vi kommunmedborgare som indirekt beslutar om kommunstyrelsens sammansättning.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för Marks kommuns direktsända webbsändning av kommunstyrelsens sammanträden är kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S). Kommunstyrelsens vice ordförande, Tomas Johansson (M), är ersättare för ansvarig utgivare.

De leder kommunstyrelsen

Ordföranden i kommunstyrelsen heter Jessica Rodén (S) och vice ordföranden Tomas Johansson (M). Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och lika många ersättare.

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med styrning, ledning och övergripande frågor inom områden som kollektivtrafik, översiktsplanering, information, säkert, personal och ekonomi. Det är  kommunledningskontoret som genomför kommunstyrelsens beslut.

Publicerad av: Marks kommun