Kommunala funktionshinderrådet

Senast uppdaterad den 22 september 2020

Vårt samhälle ska utformas efter olika personers behov. Att samråda med funktionshindersrörelsen är ett sätt att säkerställa att kommunens verksamheter fungerar för alla oavsett funktionsförmåga.

Genom kommunala funktionshinderrådet (KFR) samråder kommunen med representanter för funktionshinderföreningar i Marks kommun. Funktionshinderrådet är ett rådgivande organ. Det betyder att rådet inte kan besluta hur kommunen ska arbeta, men det kan ge synpunkter på kommunens verksamheter som berör personer med funktionsnedsättning. Kommunen bör informera rådet om planerade insatser så att synpunkter kan inhämtas i ett tidigt skede. Rådet kan också självt driva frågor som det anser av särskild vikt att lyfta.

Under fliken "Ärendelistor och protokoll" i menyn till vänster hittar du även ärendelistor och protokoll som rör funktionshinderrådet.

Publicerad av: Marks kommun