Kommunala funktionshinderrådet

Senast uppdaterad den 28 juni 2021

Marks kommun har samråd med representanter för funktionshinderföreningar genom kommunala funktionshinderrådet. Syftet med samrådet är att skapa delaktighet och kvalitetssäkra kommunens arbete ur funktionshindersypunkt. Representanterna kan genom rådet tycka till om kommunens arbete, och kan också själva lyfta frågor.

Under fliken "Ärendelistor och protokoll" i menyn till vänster hittar du även ärendelistor och protokoll som rör funktionshinderrådet.

Publicerad av: Marks kommun