Kommunala näringslivsrådet

Senast uppdaterad den 18 november 2021

Visste du att det finns ett näringslivsråd i Marks kommun? Målet för rådets arbete är att Marks kommun ska ha ett näringslivsklimat i toppklass.

Näringslivsrådet ska bestå av representanter från olika branscher och vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande roll.

Under rådets verksamma tid har fokus vilat på Marks kommuns företagsklimat, infrastrukturfrågor och samverkan mellan skola och näringsliv. Kopplingen mellan näringslivsrådets sammanträden och näringslivsprogrammet är viktig och har förstärkts genom att programmets fokusområden utgör teman för näringslivsrådets sammanträden.

Är du intresserad av att engagera dig i näringslivsrådets arbete? I så fall är du välkommen att höra av dig till oss på näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och bjuder in näringslivets representanter till näringslivsrådet.

Publicerad av: Marks kommun