Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Senast uppdaterad den 26 mars 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), består av fem ordinarie ledamöter, däribland kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, samt fem ersättare.

Arbetsutskottet har i uppgift att förbereda ärenden som senare ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet har även rätt att fatta beslut på delegation av kommunstyrelsen.

Delegering innebär att man lämnar över rätten att besluta till någon annan.

Publicerad av: Marks kommun