Trygghets- och säkerhetsrådet

Senast uppdaterad den 11 september 2023

Trygghets- och säkerhetsrådet ska långsiktigt verka för minskad brottslighet och ökad trygghet i Marks kommun och ta initiativ inom dessa områden.

Trygghets- och säkerhetsrådet har till uppgift att:

 • Ta initiativ i trygghets- och säkerhetsfrågor, inklusive trafiksäkerhetsfrågor, och samordna sådana uppgifter som kan lösas gemensamt.
 • Ta fram trygghetsundersökning, som sedan ligger till grund för samverkansöverenskommelse.
 • Ta fram samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen samt följa upp den.
 • Samarbeta enligt samverkansöverenskommelsen.
 • På anmodan av myndigheter avge yttranden i ärenden som berör trygghets- och säkerhetsfrågor i kommunen.
 • En gång per år ordna grannsamverkansträff.
 • Ordna trygghetsvandringar i kommunen.
 • Ansvara för FABIS-gruppen (Förebyggande av brand i skola).
 • Arbeta med långsiktighet.
 • Bevaka och följa den lokala brottsutvecklingen och vilken trygghet kommuninvånarna upplever.
 • Följa upp insatser och utvärdera de åtgärder som vidtas.

Sammansättning

Trygghets- och säkerhetsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Rådet är sammansatt av representanter från Marks kommun, Marks Bostads AB, Polismyndigheten och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).

Publicerad av: Marks kommun