Krisledningsnämnden

Senast uppdaterad den 16 februari 2018

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter, som ankommer på kommunen enligt lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Ordföranden i krisledningsnämnden heter Tomas Johansson (M) och vice ordföranden heter Lisa Dahlberg (S). Nämnden består av fem ledamöter och lika många ersättare.

Det är samtliga förvaltningar och kommunala bolag som kan få genomföra krisledningsnämndens beslut.

Publicerad av: Marks kommun