Krisledningsnämnden

Senast uppdaterad den 4 december 2023

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter, som ankommer på kommunen enligt lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Det är samtliga förvaltningar och kommunala bolag som kan få genomföra krisledningsnämndens beslut.

Publicerad av: Marks kommun