Krisledningsnämnden

Senast uppdaterad den 21 juni 2022

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter, som ankommer på kommunen enligt lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Ordföranden i krisledningsnämnden heter Jessica Rodén (S) och vice ordföranden heter Tomas Johansson (M). Nämnden består av fem ledamöter och lika många ersättare.

Det är samtliga förvaltningar och kommunala bolag som kan få genomföra krisledningsnämndens beslut.

Publicerad av: Marks kommun