Krisledningsnämnden

Senast uppdaterad den 4 oktober 2017

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter, som ankommer på kommunen enligt lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Ordföranden i krisledningsnämnden heter Tomas Johansson (M) och tillförordnad vice ordföranden heter Peter Landgren (S). Nämnden består av fem ledamöter och lika många ersättare.

Det är samtliga förvaltningar och kommunala bolag som kan få genomföra krisledningsnämndens beslut.

Publicerad av: Marks kommun