Kultur- och fritidsnämnden

Senast uppdaterad den 16 februari 2018

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stöd till kultur- och fritidsföreningar, studieförbund, och idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden bedriver egen verksamhet såsom bibliotek, museum, allmänkultur, turistbyrå, inomhus- och utomhusbad, konst och barn- och ungdomskultur.

Kultur- och fritidsnämnden har även ansvar för kommunens övergripande folkhälso- och funktionshinderarbete och för det kommunala funktionshinderrådet samt för konsumentvägledningen.

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden är Lo Göthberg Larsson (MP) och vice ordförande är Thord Harrysson (S).

Nämnden består av 11 ledamöter och lika många ersättare.

Publicerad av: Marks kommun