Kommunala funktionshinderrådet

Senast uppdaterad den 27 oktober 2016

Vårt samhälle ska utformas efter olika personers behov. Ibland upplever personer med funktionsnedsättning att de inte har full tillgång till alla delar av samhället. Att samråda med funktionshindersrörelsen är ett sätt att säkerställa att kommunens verksamheter fungerar för alla oavsett funktionsförmåga.

Kommunala funktionshinderrådet (KFR) består av representanter från ett tiotal funktionshinderföreningar i Marks kommun. Funktionshinderrådet är ett rådgivande organ. Det betyder att rådet inte kan besluta hur kommunen ska arbeta, men det kan ge synpunkter på befintlig verksamhet eller planerade ändringar och åtgärder. Kommunen bör informera rådet om arbetet med tillgänglighet så att synpunkter kan inhämtas i ett tidigt skede. Rådet kan också själv driva frågor som det anser av särskild vikt att lyfta.

Under fliken "Ärendelistor och protokoll" i menyn till vänster hittar du även ärendelistor och protokoll som rör funktionshinderrådet.

Publicerad av: Marks kommun