Miljönämnden

Senast uppdaterad den 16 februari 2018

Miljönämnden ansvarar för uppgifter inom hälsoskydd, miljöskydd och naturvård. Nämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för tillsynen inom bland annat miljöbalken och livsmedelslagen.

Ordföranden i miljönämnden heter Elise Arnell (KD) och vice ordföranden heter Berndt Ekholm (S).

Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Publicerad av: Marks kommun