Miljönämnden

Senast uppdaterad den 8 januari 2019

Miljönämnden ansvarar för uppgifter inom hälsoskydd, miljöskydd och naturvård. Nämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för tillsynen inom bland annat miljöbalken och livsmedelslagen.

Ordföranden i miljönämnden heter Håkan Andersson (S) och vice ordföranden heter Peter Branshöj (M).

Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Publicerad av: Marks kommun