Miljönämnden

Senast uppdaterad den 24 oktober 2022

Miljönämnden ansvarar för uppgifter inom hälsoskydd, miljöskydd, livsmedelskontroll och naturvård. Nämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för tillsynen inom bland annat miljöbalken och livsmedelslagen.

Publicerad av: Marks kommun