Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Miljönämnden

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Miljönämnden ansvarar för uppgifter inom hälsoskydd, miljöskydd, livsmedelskontroll och naturvård. Nämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för tillsynen inom bland annat miljöbalken och livsmedelslagen.

Ordföranden i miljönämnden heter Håkan Andersson (S) och vice ordföranden heter Peter Branshöj (M).

Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Publicerad av: Marks kommun