Miljönämnden

Senast uppdaterad den 20 januari 2020

Miljönämnden ansvarar för uppgifter inom hälsoskydd, miljöskydd och naturvård. Nämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för tillsynen inom bland annat miljöbalken och livsmedelslagen.

Ordföranden i miljönämnden heter Håkan Andersson (S) och vice ordföranden heter Peter Branshöj (M).

Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Publicerad av: Marks kommun