Omsorgsnämnden

Senast uppdaterad den 10 januari 2024

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg och vård av äldre genom äldreboenden, hemtjänst och motsvarande verksamhet.

Omsorgsnämnden beslut genomförs av socialförvaltningen.

Publicerad av: Marks kommun