Plan- och byggnadsnämnden

Senast uppdaterad den 5 augusti 2022

Plan- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet exklusive översiktsplaner. Nämnden fullgör de övriga uppgifter, som enligt annan lag eller författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

För verksamheten ansvarar plan- och bygglovskontoret. Ordföranden i plan- och byggnadsnämnden heter Pontus Johansson (C) och vice ordföranden heter Rolf Skarin (M).

Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. 

Publicerad av: Marks kommun