Socialnämnden

Senast uppdaterad den 5 augusti 2022

Socialnämnden ansvarar för omsorg och hjälp till funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg.
Socialnämnden har beslutat den 18 mars 2019 att införa ett arbetsutskott, se senaste protokollet.

Kommunens insatser sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Ordföranden i socialnämnden är Johan Lepp (L) och vice ordföranden är Ann Iberius Orrvik (M).

Nämnden består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Socialnämndens beslut genomförs av socialförvaltningen.

Socialutskottet (Su)

Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare från socialnämnden. Socialutskottet har fått beslutanderätt från socialnämnden att fatta beslut i individärenden.

Socialutskottets ordförande är Rainer Lohager (S) och socialutskottets vice ordförande är Jörgen Hagman-Lindén (M). 

Publicerad av: Marks kommun