Socialnämnden

Senast uppdaterad den 5 april 2018

Socialnämnden ansvarar för omsorg och hjälp till funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg.

Kommunens insatser sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Ordföranden i socialnämnden är Lars-Inge Andersson (KD) och vice ordföranden är Tommy Karlsryd (S).

Nämnden består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Socialnämndens beslut genomförs av socialförvaltningen.

Socialutskottet (Su)

Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare från socialnämnden. Socialutskottet har fått beslutanderätt från socialnämnden att fatta beslut i individärenden.

Socialutskottets ordförande är Mikael Larsson (C) och socialutskottets vice ordförande är Rainer Lohager (S). 

Publicerad av: Marks kommun