Socialnämnden

Senast uppdaterad den 10 januari 2024

Socialnämnden ansvarar för omsorg och hjälp till funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg.
Socialnämnden har beslutat den 18 mars 2019 att införa ett arbetsutskott, se senaste protokollet.

Kommunens insatser sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Socialnämndens beslut genomförs av socialförvaltningen.

Socialutskottet (Su)

Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare från socialnämnden. Socialutskottet har fått beslutanderätt från socialnämnden att fatta beslut i individärenden.

Publicerad av: Marks kommun