Valnämnden

Senast uppdaterad den 3 januari 2023

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val och folkomröstningar. Nämndens uppdrag är att genomföra rättssäkra val och att arbeta för en så god tillgänglighet som möjligt till både vallokaler och röstmottagningsställen.

 Varje parti i kommunfullmäktige har en ordinarie representant och en ersättare.

Kommunledningskontoret genomför valnämndens beslut.

Publicerad av: Marks kommun