Valnämnden

Senast uppdaterad den 5 augusti 2022

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val och folkomröstningar. Nämndens uppdrag är att genomföra rättssäkra val och att arbeta för en så god tillgänglighet som möjligt till både vallokaler och röstmottagningsställen.

Ordföranden i valnämnden är Bodil Wennerström (S) och vice ordförande är Kerstin Weimman-Lindén (M).

Nämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje parti i kommunfullmäktige har en ordinarie representant och en ersättare.

Kommunledningskontoret genomför valnämndens beslut.

Publicerad av: Marks kommun