Valnämnden

Senast uppdaterad den 16 februari 2018

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val och folkomröstningar. Nämndens uppdrag är att genomföra rättssäkra val och att arbeta för en så god tillgänglighet som möjligt till både vallokaler och röstmottagningsställen.

Ordföranden i valnämnden är Bengt Axbrink (C) och vice ordförande är Håkan Andersson (S).

Nämnden består av tio ledamöter och tio ersättare. Varje parti i kommunfullmäktige har en ordinarie representant och en ersättare.

Kommunledningskontoret genomför valnämndens beslut.

Publicerad av: Marks kommun