Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Valnämnden

Senast uppdaterad den 26 mars 2021

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val och folkomröstningar. Nämndens uppdrag är att genomföra rättssäkra val och att arbeta för en så god tillgänglighet som möjligt till både vallokaler och röstmottagningsställen.

Ordföranden i valnämnden är Bodil Wennerström (S) och vice ordförande är Kerstin Weimman-Lindén (M).

Nämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje parti i kommunfullmäktige har en ordinarie representant och en ersättare.

Kommunledningskontoret genomför valnämndens beslut.

Publicerad av: Marks kommun