Politiker

Senast uppdaterad den 21 december 2017

Förtroendevalda är de politiker som valts att under mandatperioden representera oss medborgare i kommunens politiska organisation.

Nästan alla politiker utför sina uppdrag vid sidan om sina vanliga arbeten eller annan sysselsättning. De enda som är heltidsanställda av kommunen är de två kommunalråden. Ett kommunalråd representerar den politiska majoriteten i kommunen och ett kommunalråd (oppositionsråd) företräder minoriteten. De två är ordförande samt vice ordförande i kommunstyrelsen.

I Troman finns alla för förtroendevalda med. Här finns också alla nämnder, styrelser, utskott och beredningar som politikerna sitter med i.

Publicerad av: Marks kommun