Politiska möten och sammanträden 2022

Senast uppdaterad den 19 oktober 2022

Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 2022

 

Kommunfullmäktige

kl.18.00    22 sep 20, 27 okt 17 nov 14, 15 dec

Kommunstyrelsen

kl.08.30  31 aug  29 sep  21, 26 okt  23 nov  19 dec

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kl.08.30  3,17, 24 aug

 7, 14, 19-21, 28

sep

 5, 12, 26 okt  9, 16, 30 nov  7 dec

Barn och utbildningsnämnden

kl.08.30    13, 22 sep  20 okt  10 nov  8 dec

Kultur- och fritidsnämnden

kl.13.15    15 sep  13 okt  10 nov

 8

dec

Miljönämnden

kl.08.30    15 sep  11 okt  8 nov  8 dec

Plan- och byggnadsnämnden

kl.08.30  19 aug  16 sep  14 okt  10 nov  9 dec

Socialnämnden

kl.08.30    12 sep  17 okt  14 nov  19 dec

Äldreomsorgsnämnden

kl.13.15    12 sep  17 okt  14 dec  19 dec

Teknik- och servicenämnden

 kl.13.30    15 sep  13 okt  10 nov  14 dec

Valnämnden

 kl.15.30  23 aug  11, 14 sep  25 okt    6 dec

Överförmyndarnämnden

 kl.16.00  17 aug  14 sep  12 okt  9 nov  14 dec

Spinnerskan

 kl.08.30    22 sep      1 dec

Marks Energi AB

 kl.14.00    13 sep    10 nov  8 dec

Marks Bostad AB

 kl.08.30  23 aug  13 sep    8 nov  6 dec

Marks Fastighet AB

 kl.16.00    13 sep    29 nov  

Presidiedagar (hel eller halvdagar)

     8 sep    11 nov  

Publicerad av: Marks kommun