Politiska möten och sammanträden 2023

Senast uppdaterad den 12 september 2023

Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 2023

 

Kommunfullmäktige

kl.18.00 21 sep  19 okt 16 nov 14 dec (16.00)  

Kommunstyrelsen

kl.10.30 30 aug

 27 sep

 25 okt

22 nov

(8.30)

20 dec

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kl.08.30  16, 23 aug 6, 13, 20 sep   4, 11, 18 okt 8, 15, 29 nov 6 dec

Barn och utbildningsnämnden

kl.08.30  12 sep  19 okt  16 nov 7 dec  

Kultur- och fritidsnämnden

kl.13.15   14 sep  19 okt 16 nov 13 dec

 

Bygg- och miljönämnden

kl.08.30 24 aug   21 sep  19 okt 16 nov 14 dec

Socialnämnden

kl. 08.30  11 sep 16 okt

20 nov

 18 dec  

Omsorgsnämnden

kl.13.15 11 sep 16 okt 20 nov 18 dec

 

Teknik- och servicenämnden

kl.13.30   14 sep 12 okt  23 nov  13 dec  

Valnämnden

kl.15.30  14 feb  18 apr  5 sep 24 okt   

Överförmyndarnämnden

kl. 13.30  21 aug  18 sep 16 okt  20 nov 11 dec

Spinnerskan

kl. 08.30 21 sep  30 nov      

Marks Energi AB

kl. 14.00  13 sep  9 nov  7 dec    

Marks Bostad AB

kl. 08.30 12 sep  7 nov  6 dec    

Marks Fastighet AB

kl. 16.00 12 sep 28 nov      

Presidiedagar (hel eller halvdagar)

  8 sep  10 nov
 
   

Överförmyndarnämndens sammanträden hålls i Varberg Stadshus A

Publicerad av: Marks kommun