Politiska möten och sammanträden 2023

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 2023

 

Kommunfullmäktige

kl.18.00  26 jan  23 feb 23 mar 20 apr 25 maj

Kommunstyrelsen

kl.08.30  1 feb 1, 29 mar 26 apr  24 maj  14 jun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kl.08.30  11, 18, 25 jan 1, 22 feb

 

 8, 15, 22 mar 5, 19, 24-25 apr  3, 10, 17, 31 maj

Barn och utbildningsnämnden

kl.08.30  12 jan  10 feb  16 mar  20 apr  11 maj

Kultur- och fritidsnämnden

kl.13.15  19 jan  23 feb  23 mar  19 apr

 11 maj

Bygg- och miljönämnden

kl.08.30  26 jan  2 mar  13 apr  16 maj  13 jun

Socialnämnden

kl. 08.30  2 jan  20 feb  27 mar  8 maj  19 jun

Omsorgsnämnden

kl.13.15  2 jan  20 feb  27 mar  8 maj  19 jun

Teknik- och servicenämnden

kl.13.30  11 jan  3 feb  23 feb  23 mar  19 apr

Valnämnden

kl.15.30  14 feb  18 apr  5 sep 24 okt   

Överförmyndarnämnden

kl. 13.30  16 jan  20 feb  13 mar  24 apr  15 maj

Spinnerskan

kl. 08.30 2 mars  20 apr 11 maj  22 juni  21 sep

Marks Energi AB

kl. 14.00  9 feb 7 mar  9 maj  8 jun  13 sep 

Marks Bostad AB

kl. 08.30  16 feb 14 mar  2 maj  20 jun  12 sep 

Marks Fastighet AB

kl. 16.00  7 feb 14 mar  9 maj  12 sep  28 nov 

Presidiedagar (hel eller halvdagar)

   31 mars  12 maj 8 sep   10 nov  

Överförmyndarnämndens sammanträden hålls i Varberg Stadshus A

Publicerad av: Marks kommun