Politiska möten och sammanträden 2024

Senast uppdaterad den 5 april 2024

Sammanträdesplan första halvåret för nämnder och styrelser 2024

 

Kommunfullmäktige

kl.18.00

25  jan

 22 feb

21
mars

18 april 

 23   maj

Kommunstyrelsen kl.08.30 31 jan

 28 feb

 27 mars

24 april

5

jun

Kommunstyrelsens arbetsutskott kl.08.30  10 april 15 april 17 april

22
april

29 april
Barn och utbildningsnämnden kl.08.30  8 feb  14 mars  11 april

16
maj

 13

juni

Barn och utbildnings-nämndens arbetsutskott  kl.08.30  25 jan  29 feb  4 april  2 maj  30 maj
Kultur- och fritidsnämnden kl.13.15   21 feb  11 april 16 maj 13 juni

 12 sep

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  kl.13.15  8 feb  27 mars  2 maj  30 maj  29 aug
Bygg- och miljönämnden kl.08.30 8 feb   14 mars  11 april 16 maj 27 juni
Socialnämnden kl. 08.30  19 feb 25 mars

20 maj

 17 juni  
Socialnämndens arbetsutskott kl. 08.30  6 feb  11 mars  6 maj  3 juni  
Omsorgsnämnden kl.13.15 19 feb 25 mars 20 maj 17 juni

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott  kl.13.15  6 feb  11 mars  6 maj  3 juni  
Teknik- och servicenämnden kl.13.30   25 jan 22 feb  21 mars  25 april  16 maj
Teknik- och service-nämndens arbetsutskott kl.13.30  11 jan  8 feb  7 mars  11 april  2 maj
Valnämnden kl.15.30  13 feb  12 mars  9 april 7 maj  9 juni (Val)
Överförmyndarnämnden kl. 14.00  22 jan  19 feb 18 mars  15 april 20 maj
Spinnerskan kl. 08.30 4 mars  19 april  20 maj    
Marks Energi AB kl. 13.00  13 feb
 7 mars  7 maj  4 juni  10 sep
Marks Bostad AB kl. 08.30 13 feb  12 mars  7 maj  11 juni  
Marks Fastighet AB kl. 16.00

6
feb

12 mars  7 maj    

Överförmyndarnämndens sammanträden hålls i Varberg Stadshus A

Publicerad av: Marks kommun